Cestovné poistenie

BONVIVÁN CK všetkým svojim klientom pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si klienti zabezpečujú sami, alebo môžu využiť služby našej zmluvnej poisťovne – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Ak má klient záujem o poistenie, je potrebné, aby si preštudoval stručnú charakteristiku 3 druhov poistenia (poistenie A,B,C – viď Zmluva o obstaraní zájazdu) od poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Poistenie A – Komplexné cestovné poistenie (KCP) obsahuje 9 poistení, najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie storna zájazdu. Poistenie storna zájazdu je súčasťou komplexného cestovného poistenia, len ak bolo KCP objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Poistenie storna zájazdu sa vzťahuje na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania, maximálne 1 000 € /osoba. Spolu prihlásené osoby majú nárok na odškodné v rovnakej výške stornopoplatku, spolu však najviac 3 000 € na celú poistnú udalosť.

Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 1,50 € na dospelú osobu/deň, 0,80 € na dieťa/deň a 2,50 € na seniora/deň.

Výška poistného mimo Európy 2,80 € na dospelú osobu/deň, 1,40 € na dieťa/deň a 5,20 € na seniora/deň.
Poistenie B – je kombináciou KCP (poistenie A) a pripoistenia stornovania zájazdu do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška poistného je ako u Poistenia A (KCP) + 2,80 % z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Po zaplatení poistenia storna zájazdu, letenky/trajektu a letiskových poplatkov toto poistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% storno poplatku (zo skutočnej ceny zájazdu a letiskových poplatkov) podľa dôvodu stornovania a vzťahuje sa na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin.
Poistenie C – V prípade, že poistenie liečebných nákladov už máte zabezpečené inou formou (napr. na platobnej karte, celoročné cestovné poistenie), môžete uzavrieť v BONVIVÁN CK doplnkové poistenie storno poplatkov. Výška tohto poistenia je 2,80 % z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe za zájazd. Po zaplatení poistenia storna zájazdu, letenky/trajektu a letiskových poplatkov toto poistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% storno poplatku (zo skutočnej ceny zájazdu a letiskových poplatkov) podľa dôvodu stornovania a vzťahuje sa na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin.
Niektoré lokálne fakultatívne aktivity môžu byť fyzicky náročné. Dobre si preto, prosím, skontrolujte podmienky poistného krytia Vášho poistenia.

Pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť – Ide o dopoistenie pre prípad použitia záchrannej činnosti (napr. Horskej služby) vo všetkých krajinách sveta sumou 0,70 € na osobu/deň. Poistenie je možné len doobjednať k základnému poisteniu typ A (alebo typ B). Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Po zaplatení toto dopoistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% poplatku za náklady na záchrannú činnosť.

Pripoistenie batožiny – Ide o dopoistenie pre prípad straty alebo odcudzenia batožiny vo všetkých krajinách sveta sumou 1,60 € na osobu/deň. Poistenie je možné len doobjednať k základnému poisteniu typ A (alebo typ B). Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Po zaplatení toto dopoistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká v zmysle obchodných podmienok poisťovne.

Klient berie na vedomie, že voči poisťovni vystupuje a koná samostatne a vo vlastnom mene, pričom je vo vlastnom záujme povinný si dôsledne preštudovať poistné podmienky a podmienky poistnej zmluvy pre uplatnenie prípadných nárokov pre daný rozsah poistného krytia. V prípade, že je klientovi dovolené prehlásiť sa za písomne dohovorených podmienok na iný zájazd a tento iný zájazd stornuje, platia pre tento prípad vyššie vypočítané storno podmienky.

Kontaktná adresa

Staré Záhrady 3, 82105 Bratislava
Email : info(a)ckbonvivan.sk

IČO: 45 653 275
DIČ: 202 307 33 49

CK BONVIVÁN

Staré Záhrady 3
821 05
Bratislava
info(a)ckbonvivan.sk

Naše destinácie

Kuba
Mexiko
Portugalská Madeira
Grécka Lefkáda

Vitajte v CK BONVIVÁN

Vytvorenej pre pôžitkárskych cestovateľov. Radi spoznávate nové miesta, ľudí, kultúru, chute aj vône? Alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, ktorí milujú cestovanie tak ako my?

Copyright © 2009 - 2014 CK BONVIVÁN and respective owners. All rights reserved. [] CK BONVIVÁN is not responsible for the content of external Internet sites. Design by beehive