FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 
1) Ako si môžem objednať zájazd?

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob objednania zájazdu je poslať nám e-mailovú správu na adresu info@ckbonvivan.sk alebo cez formulár na našej webstránke www.ckbonvivan.sk/o-nas/kontakt. Následne Vám pošleme mailom Zmluvu o obstaraní zájazdu. Túto prihlášku je potrebné vyplniť s údajmi každého cestujúceho a poslať nám ju naspäť e-mailom vyplnenú. Naša kancelária Vám prihlášku do 48 hodín e-mailom potvrdí. V potvrdení prijatia Vašej prihlášky bude uvedené, dokedy a v akej výške je potrebné uhradiť zálohu za zájazd + spôsob platby. V prílohe tohto e-mailu dostanete tiež bližšie informácie k vybranému zájazdu. Ak nemáte možnosť poslať prihlášku cez internet, môžete požiadať o tlačenú verziu prihlášky telefonicky. Takto vyplnenú a podpísanú prihlášku nám pošlite poštou na adresu: BONVIVÁN CK, Klariská 14, 811 03 Bratislava.

2) Kedy mám zájazd skutočne potvrdený?

Vaša prihláška sa stáva záväznou po uhradení 50 % zálohy z ceny zájazdu uvedenej v potvrdenej zmluve o obstaraní zájazdu. V prípade platieb v hotovosti osobne v našej kancelárii Vám odovzdáme príjmový pokladničný doklad, ktorý je zároveň dokladom potvrdzujúcim Vašu účasť na zájazde. V prípade, že zálohovú platbu realizujete vkladom alebo prevodom na náš bankový účet, po pripísaní Vašej platby na účet (je potrebné počítať s min. 24 hodinovou lehotou na pripísanie platby na účet + čas potrebný na spracovanie Vašej platby do našej databázy, ktorý závisí od množstva spracúvaných platieb) Vám e-mailom odošleme potvrdenie o tom, že sme Vašu platbu prijali a tak potvrdzujeme Vašu účasť na zájazde.

3) Je možné si zájazd/pobyt rezervovať bez zaplatenia zálohy?

Každá prihláška prijatá v elektronickej forme (prostredníctvom našej webstránky či e-mailu) alebo poštou je automaticky považovaná za rezerváciu účasti na zájazde/pobyte. Táto rezervácia sa v momente zaplatenia zálohy za zájazd stáva záväznou prihláškou, na ktorú sa vzťahujú storno podmienky. Po vyplnení prihlášky Vám odporúčame zaplatiť zálohu obratom, resp. do termínu určeného v potvrdení prihlášky, inak Vám žiaľ miesto v zájazde nevieme garantovať. Naše zájazdy a najmä lety do miesta pobytu v rámci zájazdu sa zapĺňajú veľmi rýchlo. Pochopiteľne je teda pre Vás istotou rezervovanie zájazdu potvrdiť čo najskôr zálohou.

Prosíme Vás o pochopenie, ak najmä pri obsadzovaní zájazdu tesne pred termínom jeho začiatku, ak Vás požiadame o zaslanie kópie dokladu o realizácii platby (vkladom alebo prevodom na účet), aby tento doklad mohol byť pripojený k Vašej prihláške na zájazd s poznámkou, že platba je „na ceste“.

4) Akým spôsobom je možné zaplatiť zálohu, resp. doplatok za zájazd? Je možné u vás platiť kartou?

Platbu môžete vykonať priamo u nás v kancelárii alebo prevodom v banke. Priamo v našej kancelárii je možné platiť v hotovosti v EUR alebo vybraných zahraničných menách (USD v prepočte aktuálnym denným kurzom Národnej banky Slovenska podľa www.nbs.sk). V našej kancelárii nie je možná úhrada platby platobnou kartou.
Pre bezhotovostné platby alebo vklad hotovosti, môžete použiť náš účet v Československej obchodnej banke – ČSOB. Číslo nášho účtu je: 4011708547/7500 ČSOB. Pri prevodoch alebo vkladoch, prosím uveďte:

Konštantný symbol: 0308.
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo alebo číslo predfaktúry.
Popis transakcie/Účel platby: Uveďte Vaše priezvisko + názov miesta zájazdu.

Pri platbe zo zahraničia použite tieto údaje:
Názov účtu: BONVIVAN
Adresa: Klariska 14, 811 03 Bratislava
Číslo účtu: 4011708547/7500
Adresa banky: ČSOB, Michalska 18, 81563 Bratislava, Slovak republic
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1170 8547

 5) Môžete mi k platbe za zájazd vystaviť faktúru?

V prípade, že si želáte na plnú alebo čiastkovú sumu zájazdu (napr. len za letenky, letiskové poplatky, víza a pod.) vystaviť faktúru, napíšte túto požiadavku na prihlášku. E-mailom na adresu info@ckbonvivan.sk nám pošlite Vaše kompletné fakturačné údaje. Uveďte tiež prosím konkrétne, za ktoré osoby, resp. položky zájazdu, má byť vystavená faktúra. Podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, paragraf 65, odsek 10 – bude v cene zájazdu do krajín EÚ obsiahnutá aj DPH.

Ak si želáte vystaviť faktúru, je potrebné, aby ste nám toto oznámili pri vyplnení prihlášky, faktúry k zájazdom dodatočne nevystavujeme.

6) Dokedy je potrebné uhradiť doplatok ceny za zájazd?

Doplatok za zájazd Vás žiadame uhradiť v lehote 42 dní pred nástupom na zájazd. K úhrade doplatku za zájazd budete vyzvaní v pokynoch k zájazdu, ktoré od nás dostanete e-mailom (na požiadanie Vám tieto pokyny zašleme aj poštou na adresu uvedenú na Vašej prihláške). V prípade, že v rámci zájazdu sú možné príplatky za fakultatívne výlety či služby (napr. golfové fee či transfery), tieto si pripočítajte k sume doplatku a uhraďte jednou platbou.

7) Je možné kúpiť si zájazd na splátky?

Takúto možnosť zakúpenia zájazdu BONVIVÁN CK neponúka. Všetky platby súvisiace so zájazdom musia byť uhradené v plnej výške pred nástupom klienta na zájazd.

8 ) Kedy a ako dostanem presné inštrukcie k zájazdu? Napríklad, akou leteckou spoločnosťou letím, kde a kedy je nástup na zájazd a pod.?

V čase približne 6 týždňov (najneskôr však 3 týždne) pred plánovaným odchodom zájazdu Vám zašleme definitívne pokyny k zájazdu. Pokyny Vám pošleme e-mailom (na požiadanie Vám tieto pokyny zašleme aj poštou na adresu uvedenú na prihláške). V prípade, že na zájazd je nutné vopred vybaviť turistické víza, všetky potrebné informácie k vybaveniu víz spolu s návodom na ich vybavenie Vám zašleme spolu s týmito pokynmi. Taktiež je tam uvedený dátum, do ktorého od Vás budeme potrebovať uvedené doklady spolu s cestovným pasom potrebné doručiť do našej kancelárie.

9) Mám sa na zájazd poistiť alebo nie? Ako si správne vybrať poistenie?

BONVIVÁN CK všetkým svojim klientom pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si klienti zabezpečujú sami, alebo môžu využiť služby zmluvnej poisťovne BONVIVÁN CK – poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Ak má klient záujem o poistenie, je potrebné, aby si preštudoval stručnú charakteristiku 3 druhov poistenia od poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. (poistenie A,B,C – viď https://www.ckbonvivan.sk/o-nas/cestovne-poistenie).

Všetky druhy poistenia je nutné objednať si už pri prihlásení sa na zájazd a zaplatiť v prvej zálohovej platbe. Viac informácií o poistení získate na našej stránke www.ckbonvivan.sk/o-nas/cestovne-poistenie, v kancelárii BONVIVÁN CK alebo na webstránke poisťovne Allianz – SP.

Poistenie voči insolventnosti: BONVIVÁN CK má uzavretú s poisťovňou Európska cestovná poisťovňa povinné zmluvné poistenie CK proti úpadku do výšky 13.500 €. Certifikát poisťovne pre BONVIVÁN CK o poistení proti úpadku je na www.ckbonvivan.sk/o-nas/poistenie-proti-upadku.

10) Sme trojčlenná rodina, je možné zabezpečiť pre nás ubytovanie v trojposteľovej izbe?

Štandardom pri ubytovaní sú dvojposteľové izby (mimo objednávky vily). Ak je k dispozícii  možnosť voľby typu ubytovania (napr. apartmán) alebo prístelky pre tretiu dospelú osobu či dieťa v dvojposteľovej izbe, táto je vždy indikovaná v ponuke zájazdu.

V prípade, že máte záujem o takéto rozšírenie ubytovania, vo väčšine našich zájazdov Vám prístelku zabezpečíme za príplatok. Kvôli výške príplatkov za prístelku či rozšírenie kapacity izby pre jednotlivé zájazdy, kontaktujte prosím našu kanceláriu.

11) Cestujem sám. Aké budem mať zabezpečené ubytovanie?

Cena zájazdov je primárne kalkulovaná na osobu v dvojposteľovej izbe, alebo na osobu vo vile s kapacitou 2/4/6/7/8 a viac osôb. Ak je k dispozícii  možnosť voľby typu ubytovania alebo ubytovania v jednoposteľovej izbe, táto je vždy indikovaná v ponuke zájazdu.

V prípade, že máte záujem o samostatnú izbu, odporúčame si priplatiť jednoposteľovú izbu.

Pri väčšine našich zájazdov Vám jednoposteľovú izbu zabezpečíme za príplatok. Kvôli výške príplatkov za jednolôžkovú izbu na jednotlivé zájazdy, kontaktujte prosím našu kanceláriu.

12) Ako je to s potrebou očkovania pre môj konkrétny pobyt?

Informácie o odporúčaných, prípadne povinných očkovaniach potrebných na zájazd, na ktorý sa chystáte, nájdete v bližších informáciách k zájazdu, ktoré Vám na požiadanie zašleme e-mailom. Očkovanie, ktoré sa odporúča takmer do celého sveta, je očkovanie proti hepatitíde (žltačke) typu A a tiež skontrolovanie platnosti očkovania proti tetanu u Vášho osobného lekára (tetanus môžete pri úraze alebo reznej rane dostať napr. aj na Slovensku).
Často sa odporúča tiež očkovanie proti hepatitíde typu B a brušnému týfusu. Odporúčame Vám tiež navštíviť webstránku www.medicus.sk alebo Oddelenie pre cudzokrajné choroby týchto nemocníc:

Fakultná nemocnica
Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
tel. 02/52 925 688, 52 962 73

Fakultná nemocnica

Ambulancia pre cudzokrajné choroby
Rastislavova 43
041 90 Košice
tel. 055/6152204

Fakultná nemocnica

Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Kollárova 2
036 59 Martin
tel. 043/4203522

13) Na zájazd, ktorého sa chcem zúčastniť sú potrebné víza. Čo s tým?

Povinnosťou každého klienta je vlastniť platný cestovný pas, v prípadne potreby aj víza do krajín, ktoré sú v programe zájazdu. Všeobecná zásada je, že pas musí byť platný najmenej 6 mesiacov po návrate zo zájazdu a musíte v ňom mať najmenej 2 voľné stránky (prípadne aj viac – v závislosti od náročnosti zájazdu na víza, resp. iné pasové formality).

Ak sú potrebné na zájazd víza, tieto si klienti vybavujú sami na základe potrebných dokumentov (vyplnené vízové formulár, cestovný pas, fotografie, prípadne ďalšie doklady). Ak ste cudzí štátny príslušník, overte si či Vaša domovská krajina nemá vízovú povinnosť s navštívenými krajinami. BONVIVÁN CK nemôže garantovať to, že Vám víza budú udelené, môžeme Vám poskytnúť súčinnosť z pohľadu informácií napr. o časoch a číslach letov či mieste pobytu v danej krajine, čo sú údaje často vyžadované zahraničnými zastupiteľskými úradmi.

14) Platnosť môjho pasu skončí o menej než 3 mesiace, čo mám robiť?

Do väčšiny krajín (mimo krajín EÚ, Švajčiarska, Chorvátska a Nórska) občania SR stále potrebujú platný cestovný pas. Váš pas by mal byť platný ešte minimálne 6 mesiacov po návrate zo zájazdu/pobytu a uistite sa, že v pase máte minimálne 2 voľné stránky. Ak je platnosť pasu kratšia, rozhodne Vám odporúčame čo najskôr si vybaviť nový cestovný pas.

Ak je na zájazd/pobyt potrebná dlhšia platnosť pasu alebo väčší počet voľných stránok v pase, prípadne ďalšie podmienky, zašleme Vám na požiadanie e-mailom bližšie informácie.

15) Ako je zabezpečená letecká preprava?

Letenky: Cestovná kancelária BONVIVÁN CK zabezpečuje lety renomovaným leteckými spoločnosťami, ktoré prevádzkujú pravidelné letecké spojenia. Väčšina letov je s jedným prestupom. BONVIVÁN CK sa snaží dodržiavať presnosť a dochvíľnosť na každom ponúkanom lete, letecká doprava je však chronicky známa svojími meškaniami. Za akékoľvek meškanie leteckej spoločnosti a tým aj vzniknuté sklzy v nadväzujúcich letoch, transferoch či pobytoch nenesieme zodpovednosť. Presný popis a rozpis Vašich práv nájdete na nasledovnej linke Európskej Únie, ktorá upravuje práva cestujúcich voči leteckej spoločnosti.
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm

Sedenie v lietadle: Kúpou letenky Vám vzniká nárok na miesto v lietadle, ale nie na konkrétne miesto. Letecká spoločnosť je povinná zabezpečiť Vám letenku v triede, ktorú ste si zaplatili (zväčša Economy), negarantuje Vám však konkrétne umiestnené sedadlo v lietadle. Ak chcete sedieť spolu, vedľa seba, na konkrétnom mieste a podobne, musíte o to požiadať pri odbavovaní check-in procedúry priamo na letisku. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Nie sme letecká spoločnosť a žiaľ nemáme vplyv na výber miest ani ich pridelenie.

Batožina: Keďže batožina, ktorá cestuje v batožinovom priestore lietadla, nie vždy nájde Vaše cieľové letisko a môže sa oneskoriť jej dodanie (nebýva to často, ale ak sa to stane, je to bezpochyby nepríjemné), odporúčame Vám, aby ste v príručnej batožine mali rezervné oblečenie na prvý deň, všetky dôležité lieky! a iné veci, bez ktorých si neviete predstaviť svoj pobyt. Za batožinu je zodpovedná letecká spoločnosť a v prípade oneskoreného dodania alebo straty platí reklamačný poriadok leteckej spoločnosti. Naši pracovníci sa Vám bude snažiť pomôcť pri urýchlení dodania Vašej batožiny, ich vplyv na prácu leteckej spoločnosti je však veľmi malý. Európska únia je znovu tá, ktorá upravuje rozsah Vašich práv, ktoré si môžete uplatňovať voči leteckej spoločnosti.

Postup pri strate/meškaní batožiny: Ak Vám letecká spoločnosť nedoručí batožinu, musíte si v danej leteckej spoločnosti ešte na letisku vyzdvihnúť doklad o reklamácii nedodania, na ktorom máte referenčné číslo pod ktorým sa Váš prípad eviduje. Nadiktujete adresu Vášho hotela, opíšete batožinu a väčšinou Vám ju za 1-2 dni doručia do hotela, resp. domov. Naši pracovníci Vám môžu pomôcť pri vybavovaní batožiny, telefonátov atď. na Vaše náklady. Akékoľvek výdaje je nutné reklamovať priamo v leteckej spoločnosti.

Priame lety/uzly: Pri niektorých zájazdoch je potrebné letieť s jedným prestupom, do najvzdialenejších destinácií s dvoma aj troma prestupmi. Každá letecká spoločnosť má jedno až dve tzv. domovské letiská, ktoré sa nazývajú uzly, a všetky lety musia prejsť/prestúpiť cez dané letisko. Preto neexistujú priame lety napríklad Viedeň-Maledivy so saudskoarabskou spoločnosťou Emirates, ale všetci cestujúci sú nútení pristáť v Dubaji a prestúpiť. Priamych letov do exotických destinácií z Viedne je veľmi málo a ak aj sú, tak sa nedajú vždy dátumovo nakombinovať s požadovaným spiatočným letom. V prípade záujmu o priamy let nás kontaktujte, oznámime Vám jeho dostupnosť a prípadnú výšku príplatku. Všetky takéto žiadosti treba uviesť v momente rezervácie či objednávky zájazdu. Nie však neskôr, vtedy už nemusia byť nami akceptované. Leteckú dopravu z Viedne zabezpečujeme všetkými dostupnými leteckými spoločnosťami, združenými v niektorej z dvoch leteckých aliancií (Star, One). Ak máte konkrétnu preferenciu, žiadajte ju ešte v momente rezervácie či objednávky zájazdu, zurobíme všetko pre to, aby sme Vám vyhoveli.

Prestupy: Mnohí ľudia nemajú radi prestupy resp. dlhé čakanie. Každé letisko má tzv. MCT (minimum connecting time), teda minimálny čas potrebný na prestup na danom letisku. Akonáhle Vaša letenka spĺňa tento čas, je možné si ju zakúpiť. Tento čas často hlavne na rušných letiskách nemusí stačiť na preloženie batožiny. Jeho výhodou je, že netrávite čas na letiskách. Na našich zájazdoch sa snažíme nájsť kompromis – prestupový čas tak, aby ste stihli prestúpiť aj v prípade meškania a rovnako aj Vaša batožina aby mala prísť spolu s Vami do cieľovej destinácie. Nie vždy sa to dá, ale ak je možnosť výberu, ponúkneme Vám viacero možností letov s rôznymi časmi na prestup.

Meškania vyplývajúce z leteckej prepravy: Vaše lietadlo môže meškať z rozličných príčin a preto nie vždy môžete prísť domov presne v čase uvedenom na letenke. Ak si plánujete hneď po skončení zájazdu dôležité stretnutia, ďalšie individuálne transfery (vlak, autobus, lietadlo) a podobne, dajte si vždy časový odstup minimálne 8 hodín medzi skončením zájazdu a Vaším ďalším programom. BONVIVÁN CK nie je za meškania dodávateľov leteckej dopravy zodpovedná a nijako ich nedokáže ovplyvniť. Aj pre Váš pokoj si plánujte stretnutia s väčším časovým odstupom, alebo si neplánujte také, ktoré nemôžete odložiť, alebo zrušiť.

Zmena mena na letenke: Po zaslaní objednávky a úhrade zálohy/plnej sumy BONVIVÁN CK kupuje pre Vás letenku. Letenka sa kupuje vždy iba na meno cestujúceho. Zmeny mien na letenkách nie sú zvyčajne možné. Ak sa teda  rozhodnete, že namiesto Vás pocestuje niekto iný, BONVIVÁN CK Vám pozemnú časť zájazdu/pobytu rada zmení, ale je nutné si kúpiť novú letenku, alebo je v závislosti od obchodných podmienok leteckej spoločnosti možné za určitý storno poplatok meno zmeniť, avšak v mnohých prípadoch je tento poplatok 100% ceny letenky. Myslite na túto skutočnosť aj v prípade Vašej svadby, zmeny priezviska, apod. Vždy musíte mať na letenke také meno aké je na cestovnom doklade s ktorým cestujete (väčšinou pas, v rámci EÚ aj občiansky preukaz).

Business Class: Náročným klientom odporúčame lietať business triedou. Priemerný rozdiel medzi business class a economy class je 3,5 násobok priemernej ceny letenky v economy class. Príplatok sa pohybuje okolo 2000-3000 € / oba smery v závislosti od leteckej spoločnosti.

Reklamácie v leteckej doprave: Reklamáciu musí spraviť klient individuálne a poslať ju priamo do leteckej spoločnosti. BONVIVÁN CK je v tomto prípade len sprostredkovateľom kúpy letenky a nijako nemôže zasahovať do reklamačného konania.

Letiskové poplatky: Letiskové poplatky sú uvedené v cene zájazdu vo výške stanovenej leteckou spoločnosťou v čase objednania letenky. Táto časť ceny letenky je však pohyblivá a zahŕňa letiskové poplatky, palivové príplatky, bezpečnostné príplatky a poplatok za vystavenie letenky a preto sa môže stať, že na základe ich zvýšenia zo strany leteckej spoločnosti budú vyššie než sme deklarovali v čase objednania letenky a budeme teda nútení Vám dofaktúrovať rozdiel v ich výške podľa skutočnosti v čase vystavenia letenky. Presná výška týchto poplatkov sa mení počas roku a my Vám ich vieme garantovať až po vystavení letenky.

 16) Na zájazd mám záujem letieť v BUSINESS CLASS, viete mi to zabezpečiť?

Bez problémov Vašu požiadavku spracujeme individuálne podľa dostupnosti miest na letoch do danej destinácie, či podľa Vašej preferovanej leteckej spoločnosti. Urobíme všetko preto, aby ste sa na zájazd prepravili čo najpohodlnejšie. Cenovú ponuku Vám zašleme najneskôr do 3 dní od prijatia Vašej individuálnej požiadavky.

Náročným klientom bezpochyby odporúčame lietať business triedou. Priemerný rozdiel medzi business class a economy class je 3,5 násobok priemernej ceny letenky v economy class. Príplatok na letenku sa pohybuje okolo 2000-3000 € / oba smery v závislosti od leteckej spoločnosti.

17) Kedy a ako dostanem od Vás letenku, prípadne ďalšie doklady potrebné k zájazdu (napr. poistná kartička)?

Všetky potrebné doklady Vám zašleme e-mailom do termínu začiatku zájazdu. Letenky si budete môcť vo väčšine prípadov skontrolovať a vytlačiť sami, k čomu vám zašleme potrebný postup a kódy na webstránky poskytujúcich túto službu pre letecké spoločnosti.

18) Kedy najneskôr je potrebné prísť na letisko?

Na letisku je potrebné byť 2 hodiny pred odletom. Check-in sa zatvára najneskôr 45 minút pred odletom. V prípade, že klient sa nedostaví na check-in včas, môže mu byť znemožnený odlet bez akejkoľvek náhrady škody. Z tohto dôvodu je potrebné riadiť sa pokynmi na cestu a dostaviť sa na letisko včas.

19) Mám záujem o Váš zájazd, chcel by som však odletieť na zájazd skôr, resp. predĺžiť si na záver zájazdu pobyt o pár dní. Je to možné?

Je to možné. Každú takúto požiadavku spracujeme podľa dostupnosti miest na letoch do danej destinácie, či podľa Vášho výberu preferovanej leteckej spoločnosti. Cenovú ponuku Vám zašleme najneskôr do 7 dní od prijatia Vašej individuálnej požiadavky.

20) Aké sú možnosti v prípade zrušenia zájazdu? Môžem si v prípade, že sa zájazd zruší, presunúť svoju zálohu na iný zájazd? A čo zľavy, ktoré som mal na pôvodnom zájazde?

V prípade zrušenia zájazdu zo strany BONVIVÁN CK máte na výber z viacerých možností. Zrušenie zájazdu Vám oznámime písomne (e-mailom alebo klasickou poštou), pričom Vám ponúkneme iný termín daného zájazdu (ak je to možné), prípadne iný zájazd s podobným programom alebo v podobnom termíne ako Vami vybraný pôvodný zájazd. V prípade, že si vyberiete iný zájazd, zľavy, ktoré ste si naň uplatnili Vám presunieme na nový zájazd. Výška zľavy sa vypočíta z ceny nového zájazdu.

21) Chcem ísť na dovolenku individuálne. Viete mi ju ušiť na mieru?

Počas nášho pôsobenia na trhu a našich vlastných ciest sme nazbierali množstvo skúseností pri organizovaní zážitkových ciest pre jednotlivcov aj pre skupiny od 2 do 16 účastníkov. V prípade, že máte záujem o individuálnu cestu, cestu pre zamestnancov, klientov či členov vedenia Vašej firmy, radi Vám poskladáme cestu či pobyt vrátane rezervácií leteniek, hotelov, transferov, prenájmov dopravy či sprievodcov. V prípade záujmu o individuálnu požiadavku nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese info@ckbonvivan.sk.

22) Ako sa presne počíta dĺžka zájazdu?

Na základe medzinárodne platných pravidiel a Všeobecných podmienok BONVIVÁN CK je dĺžka zájazdu určovaná počtom nocí a riadi sa podľa tzv. „hotelových dní“ t.j. od 12:00 h. jedného dňa do 12:00 h. nasledujúceho dňa je jeden hotelový deň. Upozorňujeme, že napr. jedna noc je v prípade neskorých nočných príletov zarátaná do dĺžky zájazdu, ak je klient ubytovaný do 12. h. napoludnie nasledujúceho dňa.

23) Aké vreckové si mám so sebou zobrať na zájazd? V hotovosti alebo radšej platobnú kartu? Ak hotovosť, tak v akej mene?

Na každý zájazd (podľa regiónu, služieb zahrnutých v cene zájazdu a taktiež dĺžky zájazdu) je odporúčaná iná výška vreckového. Tieto informácie nájdete v bližších informáciách k zájazdu, ktoré Vám na požiadanie radi zašleme e-mailom. Suma uvedená v týchto informáciách je uvedená ako minimálna odporúčaná výška vreckového. Je pochopiteľné, že v závislosti od Vášho vkusu a možností, je možné na každom zájazde minúť aj niekoľkonásobne viac peňazí.

Okrem platobných kariet (klasická kreditná platobná karta VISA alebo MASTERCARD, nie bankomatové karty typu ELEKTRON) si určite vezmite aspoň polovicu odporúčanej sumy v hotovosti v mene danej krajiny, alebo vo voľne zameniteľnej mene – USD, EUR, britské libry alebo inej – podľa informácií v pokynoch k zájazdu.

Okrem odporúčanej minimálnej výšky vreckového často pri jednotlivých zájazdoch uvádzame aj orientačný cenník služieb v jednotlivých krajinách, aby ste si vedeli vopred urobiť prehľad, napr. pre prenájom automobilu, a pod.

24) Koľko peňazí odporúčate si zobrať ako vreckové?

Konkrétna výška vreckového sa nedá odporučiť, záleží len na Vašom uvážení. Popremýšľajte, či si plánujete zakúpiť na mieste nejaké fakultatívne výlety, suveníry, atď. Nezabudnite, že pokiaľ nemáte objednané stravovanie All Inclusive, musíte si hradiť v hoteli nápoje k jedlu.

25) Vo vašej ponuke je uvedené, že cena zájazdu nezahŕňa stravu, prípadne niekde sú len raňajky – kde a čo budeme jesť?

V cene väčšiny našich zájazdov nie je zahrnutá strava alebo sú len s raňajkami, ale to neznamená že budete hladovať. Tým že stravovanie je individuálne, máte vždy možnosť vybrať si jedlo podľa Vašej chuti. Stravovať sa je možné v reštauráciách či hoteloch. Veríme, že dovolenka je o užívaní aj miestnych kulinárskych zážitkov.

Do niektorých krajín platí zákaz dovozu potravín (napr. USA, Kanada, Nový Zéland, Austrália), pričom takéto upozornenie nájdete v bližších informáciách o konkrétnom zájazde, ktoré Vám na požiadanie zašleme e-mailom.

26) Aký je rozdiel medzi raňajkami, polpenziou, plnou penziou a All inclusive ?

Pri popisoch pobytov sa často používajú skratky, ktoré označujú typ poskytovaného stravovania počas pobytu v hoteli.

BB – Bed and Breakfast – Ubytovanie s raňajkami, ktoré sú väčšinou formou bufetových stolov.

HB – Half Board – Ubytovanie s polpenziou, ktoré zahŕňa raňajky a večere, väčšinou formou bufetových stolov.

FB – Full Board – Ubytovanie s plnou penziou, ktorá zahŕňa raňajky, obedy a večere.

Pri raňajkách, polpenzii a plnej penzii nie sú väčšinou v cene započítané nápoje, tie si musíte dokupovať zvlášť.

AI – All Inclusive – zahŕňa raňajky, obedy, večere, drobné občerstvenie počas dňa a tiež nápoje (nealko a alko miestnej výroby). Rozsah a ponuka stravovania zodpovedá kategórii a cene hotela.

UAI – Ultra All Inclusive – Niektoré hotely poskytujú služby Ultra AI, čo vo všeobecnosti znamená, že ide o program All inclusive poskytovaný denne až do 24. hodiny. Jednotlivé hotely majú v programe Utra All inclusive obohatenú ponuku a vyšší štandard oproti All inclusive.

27) Ako môžem predísť sklamaniu z dovolenky?

Predovšetkým odporúčame, aby ste vybrali hotel či vilu, ktoré sa podľa popisu a referencií najviac približujú Vašim predstavám. Ďalej je potrebné venovať pozornosť informáciám v našej ponuke a v neposlednom rade Všeobecným obchodným podmienkam BONVIVÁN CK. Naši pracovníci Vám ochotne pomôžu pri výbere dovolenky podľa Vašich požiadaviek a radi zodpovedajú aj na prípadné špecifické otázky, týkajúce sa Vášho zájazdu. Vo väčšine destinácií sme boli aj osobne.

 28) Bývajú v hoteloch ubytovaní aj miestni obyvatelia?

Pri návšteve cudzej krajiny patrí medzi základné pravidlá, že hosť rešpektuje obyvateľov tejto krajiny, ich kultúru a zvyky. Bolo by nevhodné separovať domácich obyvateľov, napriek tomu vieme, že hotely v niektorých krajinách sa snažia primeraným a adekvátnym spôsobom vytvoriť pre európskych turistov im kultúrne vyhovujúce prostredie. Treba však rešpektovať i to, že hoteloví hostia z iných, napr. arabských krajín majú rovnaké právo využívať služby hotela ako európski klienti.

 

ĎALŠIE CESTOVNÉ INFORMÁCIE

Cestujúci so mimoriadnymi požiadavkami

Cestujúci s zlomenými končatinami

Cestujúcim so zlomenou končatinou odporúčame dostaviť sa na registráciu 2 hodiny pred odletom. Cestujúci, ktorí majú dolnú končatinu v dlahe, resp. driek a/alebo celú nohu v sadre, si musia zakúpiť celkovo tri miesta. Noha tak môže byť počas letu vyložená a zníži sa opuch. Jedno miesto je povolené iba pre cestujúcich, ktorí majú v sadre iba spodnú časť dolnej končatiny, t.j. iba predkolenie.

Deti, ktoré cestujú so zafixovanou dolnou končatinou, podliehajú rovnakým predpisom, avšak počet sedadiel (jedno, dve alebo tri) potrebných na vyloženie nohy počas letu sa určuje na základe dĺžky dlahy/sadry.

Cestujúci, ktorí majú končatinu v sadre menej ako 48 hodín, potrebujú potvrdenie od lekára, či sú spôsobilí na let.

Tehotné ženy

Tehotné ženy nie sú väčšinou považované za cestujúcich s mimoriadnymi potrebami a je im umožnené cestovať lietadlom až do 27. týždňa tehotenstva (vrátane) bez potvrdenia od lekára. Pri cestovaní medzi 28-35. týždňom (vrátane) je potrebné potvrdenie od lekára o spôsobilosti cestovať lietadlom s uvedením počtu týždňov tehotenstva.

Tehotné ženy v 36. týždni a neskôr už nemôžu letecky cestovať a je preto potrebné absolvovať spiatočný let do 35. týždňa tehotenstva.

Všetky potvrdenia musia byť vydané oprávneným lekárom a preferovaným jazykom potvrdenia je angličtina.

Cestovanie lietadlom sa neodporúča pre čerstvé matky a ich dieťa v rozsahu 14 dní po pôrode. Dieťa musí mať minimálne 2 týždne, aby mohlo cestovať lietadlom.

Deti do dvoch rokov

Deti, ktoré ešte nedosiahli vek 2 rokov v deň letu, môžu cestovať iba v sprievode dospelej osoby. Dieťa do dvoch rokov nesmie sedieť na samostatnom sedadle a nesmie cestovať v rozsahu do 14 dní po narodení.

Maloletá osoba bez sprievodu (UM – unaccompanied minor)

Letecké spoločnosti neumožňujú cestovať deťom bez sprievodu dospelej osoby. Za účelom prijatia musia byť deti bez sprievodu staršie ako 14 rokov. Deti mladšie ako 14 rokov nesmú cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 16 rokov, ktorá za dieťa prevezme zodpovednosť.

Cestovné dokumenty a vízum

Cestujúci sú zodpovední za svoje cestovné doklady. Pri registrácii pred odletom musíte predložiť platný cestovný doklad, príp. víza. Nezabudnite na cestovné poistenie a informujte sa o podmienkach pre vízum v krajine určenia. Nemôžete nastúpiť na palubu lietadla, pokiaľ nemáte vízum pre vstup do krajiny, kde je to potrebné.

PRAVIDLÁ PRE BATOŽINU

Batožina – Príručná batožina

Vo všeobecnosti letecké spoločnosti povoľujú výhradne jeden kus príručnej batožiny, ktorý nesmie prekročiť rozmery 55 x 40 x 20 cm a musí byť dostatočne ľahký, aby ho cestujúci dokázal umiestniť do uskladňovacieho priestoru nad sedadlom bez cudzej pomoci (zvyčajne do 7 kg). Ak veľkosť príručnej batožiny prekročí stanovené rozmery, batožina bude prepravená v batožinovom priestore lietadla a považovaná za batožinu odovzdanú pri registrácii.

Nasledujúce osobné veci môžete bez poplatku prepravovať uložené v jednom kuse príručnej batožiny:

malá kabelka, notebook, mobilný telefón, fotoaparát, videokamera a príslušenstvo k týchto prístrojom, základné hygienické potreby, materiály na čítanie.

Na palube je okrem jedného kusu príručnej batožiny povolené mať kabát alebo prikrývku, barle a ortopedické pomôcky pre telesne postihnutých cestujúcich.

Batožina odovzdaná pri registrácii do batožinového priestoru

Pre lety s rôznymi leteckými spoločnosťami a rôzne dĺžky letu sú povolené rôzne hmotnostné limity bežnej batožiny, tiež je rôzny povolený počet kusov batožiny. V prípade prekročenia maximálnej povolenej hmotnosti jednotlivej batožiny si letecké spoločnosti automaticky účtujú poplatok za nadváhu, ktorý je splatný priamo na letisku. O konkrétnej výške hmotnostných limitov, výške poplatku za nadváhu či poplatkov za prepravu športového náčinia pre váš let sa môžete vopred informovať v BONVIVÁN CK.

Golfová batožina

Pre prepravu obalov s golfovými palicami (golfové bagy) zvyčajne platí, že takáto batožina nesmie prekračovať rozmery 40 x 40 x 160 cm a hmotnosť 32 kg. Takéto parametre batožiny sa považujú za štandardné a všetky odlišnosti spôsobia navýšenie ceny prepravy golfovej batožiny.

 

Kontaktná adresa

Staré Záhrady 3, 82105 Bratislava
Email : info(a)ckbonvivan.sk

IČO: 45 653 275
DIČ: 202 307 33 49

CK BONVIVÁN

Staré Záhrady 3
821 05
Bratislava
info(a)ckbonvivan.sk

Naše destinácie

Kuba
Mexiko
Portugalská Madeira
Grécka Lefkáda

Vitajte v CK BONVIVÁN

Vytvorenej pre pôžitkárskych cestovateľov. Radi spoznávate nové miesta, ľudí, kultúru, chute aj vône? Alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, ktorí milujú cestovanie tak ako my?

Copyright © 2009 - 2014 CK BONVIVÁN and respective owners. All rights reserved. [] CK BONVIVÁN is not responsible for the content of external Internet sites. Design by beehive